English Version English | שלחו לנו מייל


סדנא להורים


המודעות לתופעת ההטרדה המינית בארץ גברה בשנים האחרונות. עם זאת, עדיין קיים קושי למבוגרים בכלל ולילדים בפרט לזהות התנהגויות אלימות, הכוללות גם בריונות והטרדה מינית. התופעה של מבוגרים המטרידים ילדים מוכרת ונחשבת בציבור כדבר פסול. אולם, מנגד, התופעה של הטרדה מינית בין ילדים לבין עצמם - נתפסת פעמים רבות כסוג של משחק ילדים. הדבר מוביל לחוסר ההבנה על ההשלכות הארוכות טווח העלולות להתלוות לכך - כגון: הפרעות אכילה, דימוי עצמי נמוך והסתגרות מפני הסביבה. הנתונים האמפיריים מראים כי אחד/ת מכל ילד/ה חמישי/ת מגיל גן חובה ומעלה חווה התנהגות של הטרדה מינית על ידי ילד/ה אחר/ת.

עמותת "קול הילד" היא הארגון היחיד בארץ המתמחה בפיתוח והעברת תוכניות למניעת הטרדה מינית בין ילדים. התוכניות המוצעות פונות לילדים ולמבוגרים הסובבים אותם ומקנים להם את הכלים לזיהוי, מניעה והתמודדות עם התופעה. באמצעות התוכניות, אנו מקנים לילדים ערכים של כבוד הדדי, יושר ושוויון ובכך תורמים להעצמה האישית של כל ילדה וילד.

לשם העלאת המודעות לתופעה, העמותה מעבירה הרצאות וסדנאות להורים לפי הפירוט הבא:

שתי יחידות של 4 שעות אקדמיות לסדנה בנושא: חציית גבול- זיהוי ומניעת הטרדה מינית בקרב ילדים.

יחידה מס' 1:
הטרדה מינית בקרב ילדים מהי?
מהם המצבים בהם מתקיימת התופעה, היקפיה בארץ ובעולם.
המניעים להתרחשות התופעה.
הסברים פסיכולוגיים וסוציולוגיים להתרחשות התופעה.
כיצד נוכל לזהותה לפני התרחשותה.
נגיעה טובה מול נגיעה רעה.


יחידה מס' 2:
הטרדה מינית ואינטרנט.
נקודות לתכנית לבטיחות אישית.
הצגת אבני דרך של תכנית מניעה מגדרית לילדי גני חובה ובתי ספר יסודיים.
שיפור מוגנות של ילדים בפני פגיעות מיניות.
הקניית דרכים ליציאת אוירה של שוויון, כבוד והגינות כלפי הזולת.


שיטת הדרכה:
סרטים ומצגות.
ניתוחי מקרים.
התנסות באמצעות סימולציות ליישום כלים ותהליכים.


ציוד נדרש:
מחשב נייח/נייד, ברקו, מסך לבן, די.וי.די ורמקולים.

ההשתלמות מועברת על ידי ד"ר איילת גלעדי- מנכ"לית עמותת "קול הילד"- עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים ובני נוער.

ד"ר איילת גלעדי, אמא לשלושה ילדים, סוציולוגית חינוכית ישומית, מתמחה בתחום מניעת הטרדות מיניות בקרב ילדים. יוזמת, מקימה ועומדת בראש עמותת "קול הילד", העוסקת בהטמעת הנושא בציבור בכלל ובמסגרות חינוכיות בפרט, מפתחת סידרת תכניות מניעה לגני הילדים ובתי הספר המאושרות על ידי משרד החינוך, ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים.קול הילד - עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים:
ת.ד. 49101, ירושלים. טלפקס: 02-5337512. דוא"ל: info@voiceofchild.co.il.

כל הזכויות שמורות © עמותת קול הילד

מאוחסן בחינם במיסטרהוסט - אחסון אתרים

נבנה ועוצב ע"י ניר גלעדי.