English Version English | שלחו לנו מייל


הרצאת חשיפה להורים בנושא הטרדה מינית בין ילדים בגילאי 4-8


הרצאה בת שעה וחצי תעסוק בנושא מניעת הטרדה מינית בקרב ילדים: "מחציית הגבול להטרדה מינית", יועברו הנושאים הבאים:
-מהי הטרדה מינית בין ילדים בגילאי 4-8.
-מהי ההגדרה להטרדה מינית בין ילדים.
-ביטויי ומאפייני התופעה.
כיצד והיכן מתרחשת התופעה.
-נתונים על התופעה בארץ ובעולם.
-צפייה בסרטי וידאו קצרים המתעדים ילדים קטנים לאחר הטרדה מינית.
-הצגת תיאוריה סוציולוגית-מגדרית המסבירה את התקיימות התופעה.
-עמדות של הורים ואנשי חינוך כלפי התופעה.
-הקניית כלים עבור ההורים לזיהוי ומניעת התופעה.
לאורך ההרצאה יובאו דוגמאות ממשחקי הילדים במרחב הגן ובית הספר.

ההרצאה תועבר על ידי ד"ר איילת גלעדי, מנכ"לית עמותת "קול הילד". פרטים בטלפון 052-2-386456.

ד"ר איילת גלעדי, אמא לשלושה ילדים, סוציולוגית חינוכית ישומית, מתמחה בתחום מניעת הטרדות מיניות בקרב ילדים. יוזמת, מקימה ועומדת בראש עמותת "קול הילד", העוסקת בהטמעת הנושא בציבור בכלל ובמסגרות חינוכיות בפרט, מפתחת סידרת תכניות מניעה לגני הילדים ובתי הספר המאושרות על ידי משרד החינוך, ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים.קול הילד - עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים:
ת.ד. 49101, ירושלים. טלפקס: 02-5337512. דוא"ל: info@voiceofchild.co.il.

כל הזכויות שמורות © עמותת קול הילד

מאוחסן בחינם במיסטרהוסט - אחסון אתרים

נבנה ועוצב ע"י ניר גלעדי.