English Version English | שלחו לנו מייל


להורים


המודעות לתופעת ההטרדה המינית בארץ גברה בשנים האחרונות. עם זאת, עדיין קיים קושי למבוגרים בכלל ולילדים בפרט לזהות התנהגויות אלימות, הכוללות בין השאר, בריונות והטרדה מינית.
התופעה של מבוגרים המטרידים ילדים מוכרת ונחשבת בציבור כדבר פסול. אולם, מנגד, התופעה של הטרדה מינית בין ילדים לבין עצמם – נתפסת פעמים רבות כסוג של משחק ילדים. הדבר מוביל לחוסר ההבנה על ההשלכות הארוכות טווח העלולות להתלוות לכך – כגון: הפרעות אכילה, דימוי עצמי נמוך והסתגרות מפני הסביבה. הנתונים האמפיריים מראים כי אחד/ת מכל ילד/ה חמישי/ת מגיל גן חובה ומעלה חווה התנהגות של הטרדה מינית על ידי ילד/ה אחר/ת.
עמותת "קול הילד" היא הארגון היחיד בארץ המתמחה בפיתוח והעברת תוכניות למניעת הטרדה מינית בין ילדים. התוכניות המוצעות פונות לילדים ולמבוגרים הסובבים אותם ומקנים להם את הכלים לזיהוי, מניעה והתמודדות עם התופעה. באמצעות התוכניות, אנו מקנים לילדים ערכים של כבוד הדדי, יושר ושוויון ובכך תורמים להעצמה האישית של כל ילדה וילד.
אנו עדים לכך, כי באמצעות תוכניות המניעה בבתי הספר והגנים, ילדים לומדים להתנהג בצורה מכבדת ושוויונית כלפי ילדים אחרים. בכך רמת האלימות פוחתת באופן מיידי. ערכי הכבוד ההדדי והסובלנות הנרכשים בתוכנית מוטמעים בגיל צעיר ובהמשך מיושמים בכל תחומי החיים. בחברה הישראלית של היום, שבה תופעת האלימות לסוגיה הולכת וגוברת, חשוב שתהיה הזדמנות לילדים מכל המגזרים לרכוש כלים אלו וליישמם.

- הורים, כך תדעו אם ילדכם מוטרד מינית (כתבה מאתר beOk).

אנו קוראים לכם, הורים יקרים לפנות אלינו, להתייעצות ו/או לקבלת פרטים:
לקבלת פרטים נוספים להזמנת הרצאה/סדנה ייעודית לקבוצת הורים מאורגנת - עברו אל צור קשר.
להרחבה אודות הפעילויות השונות - עברו אל תכניות המניעה מותאמות הגיל.קול הילד - עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים:
ת.ד. 49101, ירושלים. טלפקס: 02-5337512. דוא"ל: info@voiceofchild.co.il.

כל הזכויות שמורות © עמותת קול הילד

מאוחסן בחינם במיסטרהוסט - אחסון אתרים

נבנה ועוצב ע"י ניר גלעדי.