English Version English | שלחו לנו מייל


תוכנית המניעה "מסתדרים יחד בחטיבה"


התכנית "מסתדרים יחד בחטיבה ובתיכון" מיועדת לתלמידי כיתות ז'-י"ב. גיל ההתבגרות מלווה בשינויים גופניים, חברתיים ונפשיים. לשינויים אלו יש השפעה על הביטחון העצמי ודימוי הגוף, ולא אחת מביאים לתחושת בלבול וחוסר הבנה היכן הגבולות עוברים, שיכולה גם להוביל להתנהגויות בעלות אופי של הטרדה מינית. כיום אנו יודעים כי להתנהגויות אלה יש השלכות ארוכות טווח, כגון הפרעות אכילה והסתגרות.


בתחילת התוכנית מועברות הרצאות חשיפה לצוות החינוכי של בית הספר ולהורים. במהלך ההרצאות הצוות החינוכי וההורים לומדים כיצד לזהות את התופעה ולמנוע אותה ופעמים רבות עולים מקרים של התנהגות בעלת אופי של הטרדה מינית שהדאיגו אותם אך לא ידעו כיצד להתייחס אליהם.


לאחר מכן, מנחי התוכנית נכנסים לכיתות ומעבירים תכנית מניעה תהליכית, המתקיימת פעם בשבוע במשך שמונה שבועות. במהלך שמונת המפגשים, באמצעות סיפורים, המחזות, דיונים כיתתיים, צפייה בסרטונים, ופעילויות התלמידים בוחנים את המושגים של כבוד, שוויון, בריונות וכוח כפי שהם מתקשרים להטרדה מינית. הם לומדים על חובת הדיווח, החוק למניעת הטרדה מינית וביטויי התופעה. בתוכנית ישנה התייחסות להחרמה, לתופעת הבריונות המקוונת ולהטרדה מינית המתקיימת בתוך חברות. התלמידים לומדים על שימוש נבון ובטוח באינטרנט ובונים תוכנית לבטיחות אישית. לתכנית מתלווה סינגל בסגנון ראפ הממחיש לילדים מה גורמת התנהגות של הטרדה מינית. כמו כן, התכנית עוסקת במגדר ושבירת סטריאוטיפים מינניים באמצעי התקשורת השונים במטרה להביא לסביבה שוויונית ומכבדת. באמצעות כתיבת מכתבים לחברות המפרסמות את מוצריהן בצורה לא שוויונית הילדים מצליחים לשנות נורמות של עולם המבוגרים.


התוכנית מכניסה ערכים לשיח התרבותי היומיומי של התלמידים, משפרת מוגנות של התלמידים ומעניקה סביבה בטוחה יותר. התכנית מספקת ידע ומעניקה כלים להתמודדות עם תופעת ההטרדה המינית ומניעתה בעתיד הן לצוות החינוכי והן לתלמידים. כלים יישומיים אלו מלווים את המורים גם בתום התוכנית. התוכנית מביאה להעצמה אישית של התלמידים, לכבוד הדדי ולאקלים כיתתי מיטבי.השיר "לאן אלך" (אלכס ליבמן):קול הילד - עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים:
ת.ד. 49101, ירושלים. טלפקס: 02-5337512. דוא"ל: info@voiceofchild.co.il.

כל הזכויות שמורות © עמותת קול הילד

מאוחסן בחינם במיסטרהוסט - אחסון אתרים

נבנה ועוצב ע"י ניר גלעדי.