English Version English | שלחו לנו מייל


תוכנית המניעה "מסתדרים יחד בגן החובה"


תופעת ההטרדה המינית מתחילה כבר בגיל צעיר. ממחקר שנערך בארץ (גלעדי, 2004), אנו יודעים כי 20% ממשחקי הילדים בגילאים 5 עד 8 הם בעלי אופי של הטרדה מינית. התנהגויות כגון: הורדת מכנסיים בכוח, נשיקות שלא מרצון ונגיעה ואחיזה באברי המין, מוכרות, אולם נתפסות כסקרנות או שובבות של ילדים ולא כהטרדה מינית. כיום אנו יודעים כי להתנהגויות אלה יש השלכות ארוכות טווח.


על כן, יש להתחיל לדבר עם הילדים על הנושא כבר בגיל גן חובה בכדי למנוע הישנות התופעה בשלב מאוחר יותר בחיים. התכנית מסתדרים יחד בגן החובה היא תוכנית ייחודית המופעלת על ידי בובות בעלי חיים, שמטרתה שיפור מוגנות והענקת סביבה בטוחה יותר לילדים. התוכנית מאושרת על ידי משרד החינוך והיא מיועדת לילדי גן חובה ותלמידי כיתות א'-ב'.


התוכנית מתחילה בהעברת הרצאות חשיפה לצוות החינוכי של בית הספר ולהורים. במהלך ההרצאות הצוות החינוכי וההורים לומדים כיצד לזהות את התופעה ולמנוע אותה. פעמים רבות במשך ההרצאות, הצוות החינוכי וההורים מעלים מקרים של התנהגות בעלת אופי של הטרדה מינית שהדאיגו אותם אך לא ידעו כיצד להתייחס אליהם.


בשלב שני, מנחי התוכנית נכנסים לגני חובה וכיתות א'-ב' ומעבירים את התוכנית באופן תהליכי. המפגשים מתקיימים פעם בשבוע במשך שמונה שבועות וכל מפגש הוא בן שעתיים. במהלך שמונת המפגשים, בעזרת הצב , השבלול והצפרדע , התלמידים בוחנים את המושגים של כבוד, יושר ושוויון, באמצעות סיפורים אינטראקטיביים, דיונים כיתתיים ופעילויות. הילדים לומדים על גופם ומרחבם האישי ולומדים לזהות רגשות הקשורים עם הטרדה מינית. הם לומדים על חובת הדיווח ובסוף התוכנית בונים תוכנית לבטיחות אישית.


התכנית מספקת ידע ודרכי פעולה להתמודדות עם תופעת ההטרדה המינית ומניעתה בעתיד הן לצוות החינוכי והן לילדים. כלים יישומיים אלו מלווים את המורים גם בתום התוכנית. התוכנית מביאה להעצמה אישית של הילדים, לכבוד הדדי ולאקלים כיתתי מיטבי.קול הילד - עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים:
ת.ד. 49101, ירושלים. טלפקס: 02-5337512. דוא"ל: info@voiceofchild.co.il.

כל הזכויות שמורות © עמותת קול הילד

מאוחסן בחינם במיסטרהוסט - אחסון אתרים

נבנה ועוצב ע"י ניר גלעדי.