English Version English | שלחו לנו מייל


תוכנית המניעה "מסתדרים יחד בגדול"


התכנית "מסתדרים יחד בגדול" מיועדת לתלמידי כיתות ה'-ו הנמצאים בראשית גיל ההתבגרות'. שלב התפתחותי זה מלווה בשינויים גופניים, חברתיים ונפשיים. לשינויים אלה השפעה ישירה על הביטחון העצמי ודימוי הגוף, ולא אחת הם מביאים לתחושת בלבול וחוסר הבנה היכן הגבולות עוברים. התנהגויות בעלות אופי של הטרדה מינית הן לעיתים תוצאה ישירה של תחושת הבלבול וחוסר ההבנה היכן עובר הגבול. אנו יודעים כי להתנהגויות אלה השלכות ארוכות טווח, כגון הפרעות אכילה והסתגרות.


לא רק לתלמידים
התכנית מיועדת לתלמידים וכחלק בלתי נפרד ממנה מועברות הרצאות חשיפה לצוות החינוכי של בית הספר ולהורים. במהלך ההרצאות ניתנים הכלים לזיהוי התנהגות מטרידה מינית ומניעתה. מניסיוננו עולה כי במפגשים הראשונים עולות דוגמאות מחיי המבוגרים והילדים ומסופרים מקרים בעלי אופי של הטרדה מינית שהדאיגו בעבר אך לא קבלו מענה.


מה קורה בכיתה?
בשלב הבא נכנסים מנחי התוכנית לכיתות ומעבירים תכנית מניעה תהליכית, המתקיימת פעם בשבוע במשך שמונה שבועות במפגשים קבועים בני שעתיים כל אחד. באמצעות סיפורים, המחזות, דיונים כיתתיים וצפייה בסרטונים בוחנים התלמידים את המושגים "כבוד", "שוויון", "בריונות וכוח" כפי שהם מתקשרים להטרדה מינית. הם לומדים על חובת הדיווח, על החוק למניעת הטרדה מינית וביטויי התופעה. נושאים כמו "חרם" "בריונות מקוונת" ו"הטרדה מינית המתקיימת בתוך חברות" מקבלים התייחסות מעמיקה. התלמידים לומדים על שימוש נבון ובטוח באינטרנט ובונים תוכנית לבטיחות אישית. התכנית עוסקת במגדר ושבירת סטריאוטיפים מינניים באמצעי התקשורת השונים ובעולם הפירסום במטרה להביא לסביבה שוויונית ומכבדת. סינגל בסגנון ראפ ממחיש לתלמידים מה גורמת התנהגות של הטרדה מינית.


תו תקן של משרד החינוך
התוכנית מאושרת על ידי משרד החינוך ומכניסה ערכים לשיח התרבותי היומיומי של התלמידים, משפרת תחושת מוגנות ומעניקה סביבה בטוחה יותר. התכנית מספקת ידע ומעניקה כלים למניעת תופעות של הטרדה מינית ולהתמודדות עימן . היא מעשירה ונותנת כלים מעשיים לצוות החינוכי , להורים וכמובן לתלמידים. היא מציידת אותם לעתיד. התוכנית מביאה להעצמה אישית של התלמידים, לכבוד הדדי ולאקלים כיתתי מיטבי.


מחקר והערכה
בשנת הלימודים תשע"א, נערך מחקר הערכה לתוכנית "מסתדרים יחד בגדול". בכל כיתה בה הופעלה התוכנית, הועברו שאלונים לתלמידים לפני הפעלת התוכנית ובסיומה. השאלונים בדקו את השינוי בעמדות שחל בקרב התלמידים בעקבות השתתפותם בתוכנית.
לצפייה בתוצאות המחקר לחצו כאן.השיר "לאן אלך" (אלכס ליבמן):
קטע וידאו מהתוכנית:מכתבי תודה של ילדים:
קול הילד - עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים:
ת.ד. 49101, ירושלים. טלפקס: 02-5337512. דוא"ל: info@voiceofchild.co.il.

כל הזכויות שמורות © עמותת קול הילד

מאוחסן בחינם במיסטרהוסט - אחסון אתרים

נבנה ועוצב ע"י ניר גלעדי.