English Version English | שלחו לנו מייל


המלצות והוקרות


מכתב המלצה מבית ספר השלום, מבשרת ציון - ינואר 2007:

מכתב תודה מסגנית ומ"מ ראש העיר מעלה אדומים:

מכתב תודה מהמרכז לפיתוח סגלי הוראה- מעלה אדומים:

מכתב תודה ממנהלת ביה"ס תומר רחל, מעלה אדומים:

מכתב תודה מצוות הסייעות - מעלה אדומים:

מכתב תודה ממנהלת ביה"ס ענבלים, מעלה אדומים:

מכתב תודה ממנהלת ביה"ס היובל, אילת:

מכתב המלצה ממנהלת ביה"ס תומר, באר שבע:

מכתב המלצה ממנהל ביה"ס תל"י פסגת זאב, ירושלים:

מכתב המלצה ממנהלת ביה"ס הר אדר:

מכתב המלצה על תכנית המניעה "מסתדרים יחד בגדול" ממחנכת כיתה ו'1 בביה"ס השלום, מבשרת ציון:

מכתב המלצה על תכנית המניעה "מסתדרים ביחד" ממחנכות שכבת כיתות ב' בביה"ס השלום, מבשרת ציון:

מכתב תודה ממנהלת ביה"ס השלום, מבשרת ציון - ינואר 2010:

מכתב המלצה ממנהלת ביה"ס צמח השדה, מעלה אדומים:

מכתב תודה ממנהלת ביה"ס יבנה, חיפה:

מכתב תודה ממנהלת ביה"ס רמת מוריה, ירושלים:

מכתב תודה ממנהלת ביה"ס נטעים, באר שבע:קול הילד - עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים:
ת.ד. 49101, ירושלים. טלפקס: 02-5337512. דוא"ל: info@voiceofchild.co.il.

כל הזכויות שמורות © עמותת קול הילד

מאוחסן בחינם במיסטרהוסט - אחסון אתרים

נבנה ועוצב ע"י ניר גלעדי.