English Version English | שלחו לנו מייל


עמותת קול הילד למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים - מהווה קבוצה בין-מקצועית. חבריה באים מקרב העוסקים בחינוך הילד, ברווחתו ובזכויותיו.

הטרדה מינית היא תופעה מוכרת וידועה בקרב מבוגרים, הקיימת גם בקרב ילדים צעירים ובקרב בני נוער. הדרך האפקטיבית להתמודד עם התופעה היא על ידי חקיקה ולצידה פיתוח מודעות לתופעה ולהבנתה.

גם גני ילדים ובתי הספר היסודיים חייבים להכיר בתופעה ולפתח מדיניות פעילה המתאימה לטיפול בקרב ילדים צעירים. השנים הראשונות בחיי הילדים הן בעלות השפעה מכרעת על התפתחותם העתידית. הסביבה שבה הילדים גדלים ומתחנכים, האנשים הסובבים אותם, הם כלי ראשון בחשיבותו להעביר מסרים ונורמות חברתיות שימנעו הישנות התופעה בקרב הילדים.

יש להעביר מסרים השוללים הטרדה מינית באמצעות ערוצים שונים, גלויים וסמויים כאחד: מערכת החינוך, אמצעי התקשורת, ספרות, תרבות והתנהגות חברתית.

מה שמוביל ומנחה את חברי העמותה היא ההכרה שהתנהגות מטרידה בגיל הרך עלולה להתעצם במהלך השנים ולהפוך למטרידה ומזיקה גם בקרב חברת המבוגרים.

אנו קוראים לכל מי שהנושא יקר לו, לחבור אלינו על מנת לטפל בשורשי התופעה וכך אולי נוכל להבטיח לדור העתיד שלנו, חברה בוגרת ושוויונית אשר מודעת לתופעת ההטרדה המינית.


מטרות העמותה


  • לפתח מודעות בקרב הורים ואנשי חינוך לתופעת ההטרדה המינית בין ילדים לבין עצמם, להשלכותיה על המצב הרגשי של הילד/ה ולהמשכיות התופעה בגילאים מבוגרים.


  • להעביר תכניות למניעת הטרדה מינית לילדים. התכניות המבוססות על ערכי כבוד, יושר ושוויון, חושפות הורים ומחנכים לתופעה ומציעות כלים ודרכים שונות להתמודדות עימה.


  • לקדם הנהגת תקנון בכל מוסדות חינוך, החל מגיל הרך, והצגת דרכי טיפול במקרי הטרדה מינית בקרב ילדים ככלי חשוב להבטיח סביבה נעימה, מכבדת וסובלנית לילדים.


  • לשמש כגורם ציבורי המייצג ומגן על זכויות הילד במקרים של הטרדות מיניות.


  • ליזום, לעודד ולקדם פעילות למען המוטרד וסביבתו הקרובה.


  • לשפר מוגנות של ילדים בפני פגיעות מיניות.


  • לקדם השפעה על קביעת מדיניות ודרכי פעולה בתחום ההתמודדות ומניעת הטרדה מינית.


  • לשמש כגורם מייצג כלפי ארגונים דומים בחו"ל.


  • להפגיש בין אנשי אקדמיה ואנשי שדה.


קול הילד - עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים:
ת.ד. 49101, ירושלים. טלפקס: 02-5337512. דוא"ל: info@voiceofchild.co.il.

כל הזכויות שמורות © עמותת קול הילד

נבנה ועוצב ע"י ניר גלעדי.